Öğretmenevi’nden Kimler İndirimli Faydalanabilir?

Öğretmenevi’nde sunulan konaklama, restoran, çok amaçlı salon vb hizmetlerden emekli ve çalışan öğretmenlerin yanı tüm vatandaşlar eksiksiz olarak faydalanabilmekte olup çeşitli statüler için farklı ücret tarifeleri ve indirimler uygulanmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi’nde belirtilen esaslara göre indirim uygulanan statüler ve indirim oranları şu şekildedir;

Öğretmenevi’nden İndirimli Faydalanan Kişiler ve İndirim Oranları

– Raporlu eğitim çalışanı ve refakatçileri: %20 indirim.
– Öğrenciler: %20 indirim.
– Bakanlık projeleri doğrultusunda düzenlenen organizasyon katılımcıları: indirimli.
– Diğer kamu kurumu mensupları: indirimli.

Eğitim çalışanları, öğrenciler ve indirime konu olan diğer kişi ve guruplar, durumunu gösteren resmi belge (öğrenci belgesi, emekli kartı, görev belgesi vs) ibraz etmeleri durumunda Öğretmenevi hizmetlerinde indirimli olarak faydalanabilmektedir.

İlgili Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi Maddeleri

MADDE 13
(2) Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda rahatsızlığını raporla belgeleyen eğitim çalışanı ve yakınları ile refakatçisine, Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğde belirtilen taban fiyattan az olmamak kaydıyla, bulundukları ücret tarifesinden %20 indirim uygulanabilir.
(3) Öğrencilere, geçerli öğrenci kimliklerini ibraz etmeleri şartıyla, Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğde belirtilen taban fiyattan az olmamak kaydıyla, bulundukları
ücret tarifesinden %20 indirim uygulanabilir.
(4) Bakanlığımız projeleri doğrultusunda yapılacak etkinlikler, iller arası spor müsabakaları, yarışmalar, kültürel aktiviteler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca eğitim amaçlı düzenlenen konferans, panel, çalıştay gibi çok sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek organizasyonlarda, üye ücretinden aşağı olmamak kaydıyla indirimli ücret uygulanabilir.
(8) Eğitim çalışanı ve emeklileri personel, kimlik kartı, emekli tanıtım kartı veya eğitim çalışanı olduğunu belgeleyen görev belgesi ibraz etmek suretiyle ünitelerden indirimli aydalanabilirler. Eğitim çalışanı yakınları da durumlarını belgelemek zorundadır. Ancak, zorunlu olmamak kaydıyla, talep ettikleri takdirde öğretmenevleri tarafından düzenlenecek öğretmenevi kimlik kartı ile kurumlardan faydalanabilirler.
(10) Kurum konaklama ünitelerinde Bakanlığımız ile diğer kurumlar arasında 102 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2013-2665 yapılan protokol hükümleri saklı kalmak şartıyla, tüm eğitim çalışanı ve yakınları, diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli ve bunların dışındakiler olmak üzere Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğde belirtilen şekilde ücret uygulanır.

İçindekiler